Iet uz sākumu Kas ir koučings? Meklēt kouču Par mums

Kas ir koučings?

Atbildes

Koučs- tas ir speciālists, kurš Tev palīdzēs atrast TAVU unikālo panākumu sasniegšanas ceļu, attīstīt Tev nepieciešamās iemaņas un prasmes, pārvarēt iespējamās grūtības un šķēršļus, ar kuriem nav izdevies tikt galā līdz šim. Koučs nesniedz gatavas receptes un padomus tajā, kas Tev jādara, jo uzskatīs, ka TU esi savas dzīves eksperts un varonis. Tev JAU IR visi nepieciešamie resursi, lai sasniegtu sev svarīgos mērķus un dzīvotu pilnvērtīgu, sabalansētu dzīvi. Kouča uzdevums ir uzdot Tev jautājumus, uz kuriem iespējamas daudzas atbildes un kuri palīdzēs Tev paplašināt domāšanu un ieviest lielāku skaidrību tajā, kas Tev svarīgs, atmodinās apziņu un radīs vēlmi darboties.

Koučings ir process, kurā individuālais izaugsmes treneris jeb koučs Tev palīdz sasniegt privātos un biznesa mērķus. Kouča vadībā Tu, izzinot sevi, pilnveido savu potenciālu, iespējas un gūsti atbildes uz jautājumiem, kas palīdz sasniegt vēlamos mērķus. Koučings ir attiecības, kuru rezultātā Tu ieraugi jaunas perspektīvas savā dzīvē, kā arī risinājumus šķietami nepiepildāmiem izaicinājumiem.
Koučings ir profesionālas konsultācijas:
-kā gūt panākumus citu pēc cita;
-kā virzīties augstāk pa panākumu kāpnēm, vienlaicīgi nekļūstot par panākumu gūstekni;
-kā vadīt biznesu un nepieļaut, ka bizness vada Tevi.

Starptautiskā kouču federācija  (ICF) ir tikai viena no profesionālām kouču organizācijām, kura uzrauga šīs profesijas standartus. Šīs federācijas izstrādājam goda kodeksam seko ikviens ICF biedrs un ikvienam, kurš uzsāk apmācības ICF akreditētā mācību programma, šis ir viens no dokumentiem, kurš ir jāiepazīst un jāapliecina tā ievērošana. Arī mēs, šīs lapas veidotāji, to ievērojam:

Apņemos rīkoties tā, lai tas labvēlīgi atspoguļojas uz koučingu, kā profesiju, un atturēties no jebkādām rīcībām, kas aizkavētu sabiedrības izpratni par koučingu, kā profesiju, kā arī koučinga, kā profesijas, pieņemšanu sabiedrībā.

Apņemos noteikt savu, kā kouča, maksimālo kompetences līmeni un nepamatoti nepaaugstināt savu kvalifikāciju, pieredzi un zināšanas.

Apņemos, pirms uzsākt kādas koučinga nodarbības, pārliecināties par to, ka mans klients izprot tos nosacījumus, uz kuriem tiks būvēta mūsu koučinga vienošanās.

Apņemos nesolīt un nedot mājienus attiecībā uz tādu rezultātu iespējamību, kurus es nevaru garantēt.

Apņemos cienīt klienta informācijas konfidencialitāti, izņemot īpaši ar klientu atrunātos un likumdošanā noteiktos gadījumus.

Apņemos saņemt atļauju no katra klienta pirms pieminēt viņu, kā manu klientu, un izmantot viņu, kā piemēru.

Apņemos uzmanīgi sekot tam, vai mans koučings sagādā klientam labumu, un iestājoties brīdim, kad mana palīdzība viņam vairs nav nepieciešama un viņam jau būtu jāpāriet pie cita kouča, vai jāizmanto cita metode, ieteikt viņam spert šos soļus.

Apņemos izvairīties no savu interešu un manu klientu interešu konfliktiem. Gadījumos, kad pastāv potenciāla interešu konflikta rašanās iespēja, es apņemos savlaicīgi apspriest ar klientu iespējamā konflikta iemeslus un panākt vienošanos par to, kā viņu atrisināt klientam visērtākā formā.

Apņemos savlaicīgi informēt savu klientu par visām atlīdzībām, kuras es varu saņemt no trešajām personām par klientam sniegtajām rekomendācijām, vai par faktu, ka viņš ir pie manis vērsies.

Apņemos ievērot visus līguma, kas noslēgts ar klientu un to, kas apmaksā manus, ka kouča, pakalpojumus (ja tā ir cita persona), nosacījumus.

Apņemos nesniegt saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem nekādu informāciju un rekomendācijas, kas ir konfidenciālas vai maldinošas, kā arī atrodas ārpus manas kompetences jomas.

Apņemos pieņemt citu cilvēku darbu un personisko ieguldījumu; apņemos cienīt autortiesības, tirdzniecības markas un tiesības uz intelektuālo īpašumu un ievērot attiecīgos likumus un ar mani noslēgtās vienošanās par šīm tiesībām.

Apņemos izmantot ICF biedru sarakstus tikai tādā veidā un tādos ietvaros, kuri atbilst pilnvarām, kuras man piešķīra ICF, attiecīgā ICF Harta un ICF Komiteja.

Apņemos veikt koučingu saskaņā ar ICF Koučinga Definīciju un gadījumā, ja klients interesējas par manām ētiskajām normām, apņemos informēt viņu par savu zvērestu, kā arī par piekrišanu ievērot Ētikas zvērestu.

Lai Tev nerastos priekšstats, ka koučings ir brīnumzāīte vai gaiss, kas nu ikvienam ir nepieciešams laimīgai dzīvei, mums ir atbilde arī uz šo jautājumu. Koučings ir visnotaļ specifiska lieta, jo prasa aktīvu klienta iesaistīšanos tā procesā. Tamdēļ, koučings Tev nederēs ja:

-esi no tiem, kuri dzīvo ar pārliecību, ka Tu vienmēr visu zina labāk. Tev noteikti ir stingri principi un Tu pie tiem ļoti spēcīgi turies. Koučinga process prasa savu principu pārskatīšanu, vētīšanu un ļoti bieži- arī to mainīšanu. Tev tas varētu būt ļoti sāpīgi un pat neiespējami;

-esi no tiem, kas meklē kādu, kam pažēloties kā dzīvē neiet, bet pats nevēlies uzņemties atbildību par savu rīcību un rīkoties. Uzskati, dzīve ir atkarīga no ārējiem faktoriem (piem. valdības, laika apstākļiem, inflācijas u.c.) nevis no paša. Tev darīšanas vietā labāk patīk pafilozofēt par dzīvi, bet tā, lai nekas pēc tam nav jādara. Iespējams, ka Tu jaunumus labprāt meklētu portālā www.vissirslikti.lv, ja kāds tur ko ierakstītu :);

– esi no tiem, kuru kāds ir atvedis pie kouča (mamma atveda bērnu, priekšnieks atved padoto, sieva vīru utt.), lai koučs novērš Tavas problēmas bez Tevis paša vēlmes ko mainīt un bez Tevis paša dalības procesā. Taču koučingā nekad nerunā par svešiem mērķiem, tikai par savējiem. Nav gudri strādāt ar sevi, lai piepildītu priekšnieka vai mammas vēlmes, jo tai jābūt tikai Tavai personīgai izvēlei;

– un ir vēl viens variants- koučings Tev nav vajadzīgs, jo esi no tiem, kuri ļoti labi paši prot sevi sakārtot (mēdz sacīt, ka šādi cilvēki, kā Tu, lieliski prot nodarboties ar paškoučingu, nereti pat to neapjaušot). Mēs Tevi apsveicam! Tev piemīt lieliskas spējas! Iespējams, ka Tevī mīt kouča potenciāls un Tu vari apgūt vēl vienu profesiju 🙂

Koučings būs noderīgs Tev, ja esi gatavs uzņemties atbildību par savu dzīvi un mēdz rīkoties mērķu sasniegšanas labā.

Koučings ir īpaši noderīgs Tev, ja:

-zini, KA vēlies savā dzīvē ko mainīt, bet nezini īsti ko un kā;

-zini KO vēlies sasniegt, bet nezini īsti KĀ;

-zini KO vēlies sasniegt un zini KĀ, bet gribi tur nonākt maksimāli ātri un ar „kaifu”!

Tradicionāli koučings notiek klātienē- telpās, kuru izmantošana ir ērta gan Tev, gan koučam. Pasaulē populāras ir arī neklātienes sesijas- izmantojot telefonu un skype.

Tā parasti ir 40-90 minūšu gara klātienes (var būt arī telefoniska vai skype) saruna, kuras laikā koučs Tev uzdos jautājumus, sadzirdēs Tavas atbildes, un atkal uzdos jautājumus. Jautājumi, kurus koučs uzdod, ir ļoti vienkārši, bet nereti grūti atbildami. Tie ved Tevi ārpus ierastās komforta zonas un ļauj paskatīties uz savu dzīvi no malas. No savas dzīves eksperta pozīcijas. Nereti kouči piedāvā koučinga sesiju programmas, kuras ir veidotas tā, lai Tu pēc iespējas efektīvāk un ekoloģiskāk (attiecībā pret sevi un savām vērtībām) spētu sasniegt savu mērķi, tomēr ik reiz, uzsākot sarunu koučs Tev jautās: “Kas priekš Tevis būs vislabākais rezultāts šodienas sarunai?”. Tādējādi tikai un vienīgi Tu esi tas, kurš nosaka, pa kuru ceļu Tev doties un cik cieši pie tā turēsies.Katrai koučinga sesijai ir noteikta struktūra: mērķa noteikšana, esošās situācijas analīze, iespēju atrašana un izvēle, darbības plāna sastādīšana. Sesijas gaitā vai tās noslēgumā tiek izveidots plāns ar termiņiem konkrētām darbībām, kuras klients pats apņemas veikt, lai sasniegtu iecerētos mērķus. Sarunas laikā koučs veic pierakstus un sesijas beigās izsniedz klientam. Saruna ir pilnīgi konfidenciāla un tikai Tavā ziņā ir dalīties vai nedalīties ar šīs sarunas rezultātiem. Sadarbības noslēgumā koučs var Tevi palūgt uzrakstīt atsauksmi. Un atkal tas ir Tavā ziņā- darīt to vai nē. Par Taviem sasniegumiem koučs priecāsies jebkurā gadījumā.

Ja koučings tiek izmantots kā profesionāls pakalpojums, par to tiek slēgta ilgtermiņa vienošanās. Mēdz sacīt, ka, lai iegūtu ilgnoturīgu rezultātu, ir nepieciešamas vairākas koučinga sesijas. Tomēr kouču pieredze rāda, ka jaunu skatījumu uz dzīvi var iegūt arī vienas koučinga sesijas laikā. Tomēr, ja Tu vēlas šīs pārmaiņas ieviest dzīvē ātrāk un ar lielāku baudu, tad ar vienu sesiju var nepietikt. Lai Tu gūtu stabilas vēlamās izmaiņas, sadarbība parasti ilgst vairākus mēnešus (minimums 3) Tev un koučam tiekoties koučinga sesijās 2 – 4 reizes mēnesī. Pirmajā sesijā parasti notiek vienošanās par sadarbības principiem un noteikumiem. Vienas koučinga sesijas garums parasti ir 40-90 minūtes. Koučings iespējams arī pa telefonu vai skype, jo ļauj ietaupīt laiku, kas tiek patērēts, lai nokļūtu uz sesijas norises vietu.

Latvijā ir divas skolas, kur to apgūt kā starptautiski sertificētu programmu: Baltic Coaching Center (www.bcoach.lv) un Rīgas koučinga skola (www.lifecoaching.lv). No turienes arī lielākā daļa Latvijas kouču. Bet vēl ir arī Vācijā, Anglijā un Krievijā mācījušies Latvijas kouči. Šī ir viena no profesijām, kur mācīties un papildināt savas prasmes ir ikdiena. Profesionālās kouču apvienības mājas lapās www.icf.lv un šeit: www.rigacoach.lv ir kouču datu bāze ar kouču dzīves gājumu aprakstiem.

-Skaidrāks un plašāks redzējums par vēlamo attīstību konkrētajā situācijā, organizācijā, personīgajā dzīvē;

-uz personīgām vērtībām balstīta motivācija;  skaidri un precīzi definēti mērķi;

-precīzi izstrādāts darbības plāns mērķu sasniegšanai;

-iekšējā potenciāla un resursu atklāšana, to pielietošana mērķu sasniegšanā;

-augstāka darba un personiskās rīcības efektivitāte;

-atbrīvošanās no traucējošiem ieradumiem, jaunu rīcības modeļu radīšana;

-pārliecība par savām spējām;

-ātrāks vēlamo izmaiņu process nekā strādājot vienatnē;

-gandarījums par paveikto.

Nosūti to uz hello@rigacoach.lv! Mēs atbildēsim Tev personīgi un ievietosim atbildi šajā sadaļā!

VIDEO

VEIKSMES STĀSTI

Florena Jansona stāsts: “2010. gadā saskāros ar lielām grūtībām jauna biznesa uzsākšanā. Teorētiski viss bija skaidrs, bet praktiski uz priekšu negāja. Pats būdams sertificēts koučs, zināju, ka koučings ir efektīvs risinājums situācijās, kad dzīvē iestājies haoss.  Apkopojot info par koučinga iespējām Latvijā, izvēle krita uz Intu Santu. Jau pēc pirmajām sesijām jutu enerģijas pieplūdumu un […]

Ilzes Poriķes stāsts: “Izklausās jau ļoti banāli, bet koučings pie manis „atnāca īstajā brīdī”, ja pieņemam, ka dzīvē kāds no brīžiem varētu būt „īstāks” par citiem.  Šis brīdis ir tik „īsts” tādēļ, ka cilvēks atrodas krustcelēs it visās sev svarīgās dzīves jomās. Un tādā brīdī tu rocies pagātnē – meklē kļūdas (līdz pašam nenozīmīgākajam sīkumam), […]

Apskatīt vairāk

Draugi

X