Konflikts kā risinājums UZ SĀKUMU

Vidē, kur pastāv vairāku cilvēku, grupu, uzņēmumu utt. intereses ir vieta domstarpībām, ir vieta kļūdai, kuru dēvē par konfliktu. Kādi ir konflikta patiesie cēloņi, cik nopietns tas ir un kādi var būt pozitīvie ieguvumi. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument palīdz atpazīt konflikta stilu vai līmeni un rast labāko no 5 konflikta risinājumiem:

Konkurence

Konflikta konkurences līmenī persona ieņem noteiktu pozīciju un aizsargā to. Uzņēmumu īpašnieki vai augta līmeņa vadība bieži komunicē šajā līmenī, darot zināmas savas vēlmes. Konkurences stils ir lietderīgs gadījumos, kad jāpieņem ātri lēmumi vai arī lielas pretestības gadījumos.

Konkurences līmeņa konflikta risinājumos vadītājam ir jābūt pārliecinošam un zinošam, kā arī uzmanīgam, lai neradītu aizvainojumu.

Pieklājība

Citu cilvēku vajadzības tiek virzītas pāri savām interesēm, lai risinātu konfliktus un saglabātu attiecības. Pieklājības līmenis noder gadījumos, kad rezultāts ir mazāk svarīgs par saskarsmi. Vadītājs piekāpjas un pieļauj citiem vadīt procesus, lai mazinātu saspringumu komandā, veidotu saskaņu un iegūtu darbinieku atbalstu situācijās, kad nepieciešama stingra vadība.

Pieklājības līmenī vadītājam pastāv risks atteikties no savām interesēm komandas miera un saskaņas vārdā.

Izvairīšanās

„Galva smiltīs” taktika bieži nozīmē pasīvo agresiju, kad lēmumu pieņemšana tiek atlikta. Izvairīšanās līmenis ir visvājākais konflikta risinājums, tomēr tas ir pieņemams gadījumos, kad gala iznākums nav svarīgs vai arī situācijās, kad lēmuma pieņemšana ir jāizdara citai personai, kurai vajadzīgs iegansts uzņemties līdera lomu.

Ilgstoša izvairīšanās taktika noved pie samilzušiem konfliktiem un problēmām gan darba, gan privātajā vidē.

Sadarbība

Pazīstams arī kā „win-win” problēmu risinājums, kurā vērā tiek ņemtas visu procesā iesaistīto pušu intereses un idejas, lai izvēlētos labāko. Sadarbības stils konfliktu risināšanā tiek rekomendēts grupās ar ilgstošiem smagiem konfliktiem.

Kā sadarbības līmeņa konflikta modeli ierobežojošo faktoru var minēt laiku, kas nepieciešams visu viedokļu un ideju izvērtēšanai.

Kompromiss

Katrai no kompromisa līmeņa konfliktā iesaistītajām pusēm ir jāpiekāpjas, daļēji  jāatsakās no savām interesēm. Tas nozīmē, ka visi iesaistītie tikai daļēji apmierināti. Tomēr kompromisa stils noder situācijās, kad projekta izpildes laiks ir ierobežots un nepieciešams ātrs risinājums.

Galvenais šī modeļa trūkums ir uzticības trūkums, nevēlēšanās uzņemties risku un šaubas par ieguvumu/zaudējumu līdzsvaru.

Kāds ir jūsu konfliktu risināšanas stils? Kā jūs izvēlaties rīkoties situācijās, kad jūsu un citu cilvēku intereses saskaras vai ir pretrunā?

‹ ATPAKAĻ

Draugi

X