Iet uz sākumu Kas ir koučings? Meklēt kouču Par mums

Rīgas Kouču Kluba Nolikums (12.02.2013)
1. Kluba mērķis

Rīgas Kouču Klubs (turpmāk tekstā–Klubs) ir radīts ar mērķi veicināt kvalitatīva un profesionāla koučinga
attīstību Latvijā un veidot radošu un atbalstošu vidi kouču tālākai profesionālai pilnveidei un attīstībai.

2. Kluba valde

Kluba valde sastāv no trīs kluba biedriem. Valde tiek ievēlēta reizi gadā biedru kopsapulcē. Vienu valdes locekli
ievēl iepriekšējā valde. Pārējos divus ievēl kluba biedri. Valde organizē kluba pasākumus un atbild par to
atbilstību kluba Nolikumam. Darbība valdē ir brīvprātīga un netiek atalgota.

3. Kluba biedri un biedru kandidāti

Par kluba biedra kandidātu var kļūt jebkurš cilvēks, kuram ir priekšzināšanas par koučingu: apgūts koučinga
apmācību kurss, pabeigta sertificēta kouču apmācību programma, un kurš to izmanto savā profesionālajā
darbībā. Par kluba biedra kandidātu kļūst, izsakot rakstisku vai mutisku vēlmi pievienoties klubam.
Par kluba biedru kļūst kluba biedra kandidāts, kurš gadu piedalījies kluba aktivitātēs, pabeidzis sertificētu
koučinga apmācību programmu un iesniedzis pieteikumu Kluba valdei.
Kouču kluba interesenti, kuri nav kouči, var apmeklēt atvērtos koučinga klubus, kuros tiek veikti priekšlasījumi
par citām ar koučingu, personīgo/biznesa izaugsmi un citām ar pieaugušo neformālo izglītību saistītām tēmām.

4. Kluba darbība

4.1.Klubs regulāri organizē gan slēgtus, gan atvērtus Kluba pasākumus, kuros iespējams:
4.1.1. iegūt informāciju par aktuālajām koučinga tendencēm Latvijā un pasaulē un aktualitātēm citās
saistītās nozarēs (psiholoģija, mentorings, supervīzija, konsultācijas u.c.);
4.1.2. iegūt informāciju par aktuāliem pasākumiem (semināriem, konferencēm u.c.);
4.1.3. sniegt un gūt profesionālu atbalstu un apmainīties ar pieredzi;
4.1.4. attīstīt kouča kompetences piedaloties praktiskajās nodarbībās;
4.1.5. saņemt un sniegt atgriezenisko saiti kouča kompetenču pilnveidē;
4.1.6. pilnveidot zināšanas par kouča profesiju, tās standartiem, un notikušām vai plānotām izmaiņām;
4.1.7. piedalīties supervīziju grupās;
4.1.8. piedalīties vai vērot koučinga sesiju demonstrācijas.
4.2. Pasākumu laiks. Kluba pasākumi tiek organizēti katra mēneša pēdējā trešdienā. Kopumā gadā notiek līdz 12
pasākumiem, no kuriem 4 ir atvērti kluba pasākumi. Saistībā ar svētku dienām kluba pasākumu datums var
tikt mainīts, par ko tiek laicīgi (ne vēlāk kā 2 nedēļas iepriekš) izziņots e-pasta sarakstes grupā, rigacoach.lv
un sociālajos tīklos.
4.3. Atvērti pasākumi tiek organizēti plašam interesentu lokam, t.sk cilvēkiem bez priekšzināšanām par koučingu.
4.4. Slēgtie pasākumi tiek organizēti tikai kluba biedriem un kluba biedru kandidātiem.
4.5. Pasākumu izziņošana. Kluba pasākumi tiek izziņoti izsūtot elektronisku uzaicinājuma vēstuli, kā arī publicējot
informāciju rigacoach.lv un sociālajos tīklos ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš.

5. Biedru izslēgšana

Biedru izslēgšana ir ārkārtēja darbība, pie nosacījuma, ja netiek ievērots profesionālo kouču ICF ētikas kodekss.

KALENDĀRS

No Events on The List at This Time

Draugi

X